Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

71

„Neen, dat is onmogelijk," zei Herman, „want ik ben hier voor de eerste maal. Maar je kent misschien mijn broer, die hier — O, en hij lijkt sprekend op me "

,,Je broer? Zou ik je broer niet kennen? Brave jongen, beste jongen, je broer. Als we toch dikwijls samen zaken hebben gedaan ? Waarom zou ik je broer niet kennen ? Is hij je evenbeeld, of is hij het niet?"

„Maar hij is slaaf hier ergens op de kust!" riep Herman uit, terwijl hij haast een gil \an blijdschap niet kon onderdrukken bij de woorden van den Jood, wiens viesheid hij thans niet meer zag en dien hij in de vreugde zijns harten wel had kunnen omhelzen.

„Zou ik dac niet weten?" riep de Jood uit. „Arme jongen! Is hij niet de slaaf van een mijner vrienden ? Heb ik hem niet gisteren nog gezien, zoowaar zal je gezond blijven ? — Wat heb je te koop ? Mozes geeft de hoogste waarde. Vraag het in heel Saleh, iedereen zal je zeggen: „handel met Mozes, dat is een eerlijk man! Heb je gouden voorwerpen, Mozes koopt ze, heb je zilver, Mozes kan het gebruiken...."

„Dus je weet, waar mijn broer zich bevindt?" vroeg Herman opgewonden. „Zeg het mij, opdat ik hem kan Ioskoopen, o zeg het me! Ja, ja, ik heb goud en zilver en nog veef meer, en ik zal het je verkoopen, als je mij zegt, waar mijn arme broer is "

„Haal ze," zei de Jood, die evenmin wist, waar Hein zich bevond, als Herman, maar die slim genoeg was, om den jongen naar den mond te praten in de hoop, alles wat deze bezat, voor een klein prijsje van hem te kunnen koopen. „Haal ze, en ik zal het zeggen. Waarom zou ik het niet zeggen ? Waarom zou ik je niet helpen, om je bij je broer te brengen? Arme jongen, arme jongen, heeft hij geen zwaar lot ? Waarom zou ik niet helpen om hem te verlossen uit de ellende ? Zijn meester is een hard man, hij slaat zijn slaven met de zweep, hij schopt en trapt ze. Arme jongen, — arme jongen! Waar is je koopwaar ? Mozes geeft de hoogste waarde, niemand geeft meer dan hij."

„Ik zal halen, wat ik heb," zei Herman, die zich meer dan

Sluiten