Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het niet gewillig overgeven, schiet dan je pistool af als een sein, dat ik de geschutpoorten open moet gooien. Begrepen ?" „Begrepen, Commandeur!"

Quik volgde Francois als een gebroken man, want hij was door deze daad van Compaan, als zoo velen reeds, tot den bedelstaf gebracht. Gerrit hield hij stevig bij den arm uit vrees, dat hij zich door zijn drift tot een onbezonnen daad zou laten vervoeren en daardoor de zaak nog erger maken. Zoo'n zeeroover was tot alles in staat, dat was hem helaas maar al te goed gebleken.

Herman wachtte zijn vriend af bij de touwladder, waarlangs deze het schip zou verlaten.

„Dag Gerrit," zei hij zacht, terwijl hij zijn hand zocht.

„Dag Herman," was het antwoord. „Wat een schoelje, hè? O, ik wou "

„Stil jongen," zei zijn vader. „Wil je 't nog erger maken, dan het al is ? Vooruit, hier is de ladder, klim af!"

Gerrit daalde af naar de boot en zijn vader volgde. Nog twee andere booten staken af, bemand met zeeroovers onder bevel van Francois, om zich van Quiks schip meester te maken.

Herman zag, dat buurman Quik de tranen in zijn oogen had, en op dit oogenblik haatte hij Compaan, die weer een heel gezin tot den bedelstaf gebracht en diep ongelukkig gemaakt had.

Met vijf schepen zette de zeeroover thans zijn reis voort. Hij zeilde om Schotland heen en zette koers naar de kust van Afrika, waar hij den buit verkocht en Quik met de zijnen arm en berooid aan land zette. Hoe het dezen gelukt is, naar het vaderland terug te keeren, vinden wij niet vermeld. Compaan bleef maar heel kort op de reede van Sophy en vertrok naar de West-Indien om te zien, of daar buit te behalen was en tevens, om zijn vervolgers te ontzeilen, die het hem in die dagen wel wat al te warm begonnen te maken. In de West zouden ze hem niet zoeken. Hij stak dus dwars den Atlantischen Oceaan over en kwam behouden aan den overkant, waar hij bij een van de West-Indische eilanden

156

Sluiten