Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i86

schepen hem blijkbaar vertrouwden en rustig naderbij kwamen. Zij voerden' ook de Hollandsche vlag.

„Ha," zei Compaan, „landgenooten. Zeker op reis naar Indië. Wel, dat lijkt mij. Indiëvaarders hebben altijd acht kisten met goudgeld aan boord, om er koophandel mede te drijven, en dat geld kan ik best gebruiken.

Hij gaf bevel, alle zeilen bij te zetten en de kanonnen te laden. Ieder moest zich gereed houden voor het gevecht. En stuurman Struijf kreeg de opdracht, recht op het voorste schip aan te houden. Het voorste was verreweg "het grootste van de twee; het andere bleef op een tamelijken afstand en scheen maar een jacht te zijn, dat hem gemakkelijk in handen zou vallen, als hij het grootste maar eerst veroverd had.

„Twee Hollanders, Herman," zei hij tegen zijn kajuitsjongen, die bij hem op de campagne stond.

„Jammer genoeg, Commandeur," waagde Herman te zeggen, omdat hij zag, dat Compaan in een goeden luim was. ,,'k Had liever, dat het Spanjaarden waren."

„Ik ook," zei Compaan lachend. „Maar acht kisten met Hollandsche gouden rijders zijn ook niet te versmaden. — Haha, wat loopt die domkop in de val. Hij vaart regelrecht op ons af. Ik vrees, dat hij daar straks spijt van zal hebben."

Compaan had gelijk. Het grootste vaartuig veranderde geen oogenblik van koers en scheen het volste vertrouwen te hebben in de Hollandsche vlaggen, die van de masten van het zeerooversschip woeien.

De kapitein stond op de campagne van zijn vaartuig, met een jongen naast zich, in wien wij onzen ouden vriend Aris Pigge herkennen, die met zijn oom op reis was naar Indië.

Die kapitein daar op de campagne kon dus niemand anders zijn dan Admiraal Wijbrand Schram van Enkhuizen, die met een vloot van negen schepen het vaderland had verlaten voor een tocht naar Indië. 't Was dan ook inderdaad Aris' Oom Wijbrand, maar zijn mooie vloot van negen schepen was door een storm uit elkander geraakt en verstrooid, en hijzelf had nog maar het schip Hollandia, waarop hij stond, en het veel kleinere jacht Grootenbroek onder zijn bevelen.

Sluiten