Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2C7

toen gaf hij last, naar een paar onbewoonde eilanden te varen, waar hij de voornaamste oproerlingen aan land zette. Daar moesten zij zich maar zien te redden.

„Zie zoo, Herman," zei hij, toen alles weer tot rust gekomen was, „nu zullen zij ons verder geen kwaad meer doen, en jij hebt van den bootsman niets meer te vreezen. Hij heeft het spel verloren, en in plaats van ons, jou en mij, onschadelijk te maken, is hij zelf het kind van de rekening geworden. — Stuurman, we gaan naar Saleh!"

Met die woorden verdween hij in zijn kajuit, waar weldra zijn getrouwen, die hem in den nood hadden bijgestaan, een voor een werden binnen geroepen om een ruime gift in ontvangst te nemen als loon voor hun trouw. Dat ook Herman en Thijs onder de gelukkigen waren, behoeft niet gezegd. De gordel van Herman bevatte thans een zeer groote waarde en zat hem, nu de bootsman het tijdelijke met het eeuwige verwisseld had, veilig om zijn middel. Hij behoefde nu niet meer dag en nacht angstvallig over zijn schat te waken, en verheugde er zich bovenmate over, dat zij thans koers zetten naar Saleh, waar hij dezen keer zoo gelukkig hoopte te zijn zijn broeder te vinden, en hem uit de slavernij te verlossen.

Enkele dagen later lieten zij voor de reede van Saleh de ankers vallen, en al dadelijk kwamen er weer tal van kooplieden aanvaren, om handel met de bemanning te drijven. Herman keek zijn oogen haast uit om te zien, of ook Mozes, de Jood, onder hen was, om hem nieuws omtrent zijn broer te brengen, maar hij zag hem er niet bij. De kooplieden maakten een vergeefsche reis, want Compaan verbood hen voor den volgenden dag aan boord te komen Zij moesten dus onverrichter zake terug keeren, wat zij dan ook deden; alleen een Arabier bleef achter en verzocht den Commandeur te spreken, daar hij hem een gewichtige tijding mede te deelen had.

Dat bleek inderdaad het geval te zijn. Toen hij bij Compaan in de kajuit werd toegelaten, vertelde hij, dat twee zeeroovers, waarvan Simon de Danser er een was, van plan waren Com-

Sluiten