Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

52

we niet een schip of een sloep of zoo iets krijgen en daarmee naar huis terugkeeren ?"

„Nu moet ik toch om je lachen," antwoordde Frederico, „in een open sloep naar Spanje!"

„Laten we eerst maar hier van daan komen, want deze buurt is te gevaarlijk,'' merkte Wim op.

„Dat is zoo!" bromde de bootsmansmaat en nogmaals trok men verder, voorzichtig omkijkend en overal heenturend, om maar niet overvallen te worden.

Sluiten