Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8i

voor de kustvaart, maar stellig niet voor een reis naar Holland.

Zoo drentelde hij voort tot hij kwam bij een brug, waar verschillende zeeheden over de leuning hingen en een praatje met elkaar hielden.

Wim groette.

„Kan je me ook zeggen, mannen, of er hier ook een schip is, dat naar Holland vertrekt?"

„Naar Holland? — Holland! neen, zoover gaan we hier niet," bromde een oude varensgast. „Maar wat moet je daar doen ?"

„Doen — doen ? — maar ik ben een schipbreukeling. Ik zocht een schuit, die me naar Holland kon brengen."

„Neen, dan moet je in Londen zijn. Daar liggen wel zulke schepen, hier niet." Maar hoe kom ik daar?" „Ja, dat is een heele reis. Heb je geld?" „Geen penning."

„Dan is 't heelemaal lastig. Maar hoe kom je zoo uit de lucht vallen ?" „Met de Spanjaarden." „Hoe lang blijven die ?"

„Dat weet ik niet, dat moetje aan de hooge heeren vragen."

Onoverwinnelijke Vloot. «

Sluiten