Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ACHTSTE HOOFDSTUK.

Zoo verliepen eenige weken en werd Wim een welkome gast van den ouden Ben en moeder Jane. Overdag dreef hij met de schuit langs de kust en leerde alle geheimenissen van de edele vischvangst. Eén enkelen keer bleven ze 's nachts over, doch meestal kwamen ze tegen den avond aan den wal.

Wanneer hij dan even kon, zwierf hij om de gevangenis, waarin Juan en Frederico zich bevonden in de hoop iets van hen te hooren of te zien, doch steeds bleven alle pogingen vergeefsch.

De oude Ben was met de vangst uitermate tevreden. Hij kon het geducht merken, dat hij een helper m zijn schuit had. Alles ging toch veel vlugger, dan anders. Het uitzetten, zoowel als het inhalen der netten; neen, zooveel visch had hij nog nooit thuis gebracht.

De beurs werd dan ook goed gespekt en moeder lachte vroolijk, toen ze merkte, hoeveel haar man verdiende.

Sluiten