Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«7

meegenomen, natuurlijk, hij was bang, dat ze gestolen werden. Zoo'n huichelaar — wie zou hier nou stelen 1

Hij stapte in 't kleine vaartuig en bukte zich. Met de hand onderzocht hij den vloer. Juist, daar had hij het al, daar werd de mast gezet.

Haastig nam hij een boor en boorde een gat in den bodem. Het kostte vrij wat moeite, want de schuit verkeerde in uitstekenden toestand.

Eindelijk schoot het werktuig door, het gat was er. Het water stroomde naar binnen. Met z'n zakmes maakte hij de opening nog wat grooter, toen haalde hij een platte kurk voor den dag en werkte deze in het gat.

Het lukte prachtig. Zoolang men stil lag, zou de kurk 't wel houden, kwam men wat uit de kust, waar de zee meer onstuimig was, dan zou het ding natuurlijk loswerken en dan! — maar Dick greep reeds het hoosvat en hoosde het water, dat naar binnen gedrongen was, uit het vaartuig.

Hij grijnslachte en vertrok met het vat onder den arm.

Den volgenden dag, een Zondag, begaf zich de geheele bevolking ter kerke, doch nauwhjks was de Maandag aangebroken, of de visschers trokken, be-

Sluiten