Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

121

pas. Het hout werd omwonden met groen en daarna stak men er vlaggetjes en waaiertjes tusschen.

In het midden werd een verzilverd hart gehangen, met twee pijlen doorstoken. In fraaie krulletters prijkte het volgend onderschrift door den schoolmeester van het „Oost" in elkaar gezet:

„God door sijn wet,

Heeft ingeset,

De egte trou.

Van man en Vrouw!"

Zie zoo, het kunstwerk was klaar en boven de zitplaatsen, welke voor bruid en bruidegom bestemd waren, wérd het opgehangen.

Met zekeren trots keken de speelnoten naar hun werk. De kamer had een geheel ander aanzien gekregen. De slingers hingen van de zoldering en om kransten deuren en schilderijen, de stoelen prijkten met groote roode en witte rozen, enkele sparretakken staken tusschen de gordijnen en dan die fraaie kroon!

Neen, geluierd hadden ze niet.

Twee dagen later was de bruiloft.

De geheele stoet met bruid en bruidegom aan het hoofd trok ter kerke en luisterde naar de preek van den zeergeleerden dominee Willebrantsz en nadat de

Sluiten