Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i4i

om den doodgewaande de hand te drukken. Marie keerde ook haastig uit Berkhout terug en de woning, die zoo'n langen tijd gesloten was geweest, werd duchtig onder handen genomen, doch Pikmans zelf, de vroeger zoo levenslustige schipper bleek zeer veel veranderd.

En geen wonder! Zijn lieve vrouw, die zoo'n langen tijd hem een steun was geweest, vond hij gestorven; de woning, welke hem anders tegenblonk en getuigde van de zorgzame hand der huisvrouw, moest haast-je-rep-je in orde gemaakt worden en hij zelf, die altijd in goeden doen was geweest, scheen de armoe nabij.

Zoo vond hij alles terug en dat na een harde gevangenschap van meer dan een jaar, gedurende welken tijd hij elk oogenblik moest vreezen, naar de galeien te worden verwezen.

Zoodra de eerste drukte van zijn terugkomst dan ook geluwd was, zat schipper Pikmans vaak met de hand onder het hoofd en staarde in 't kleine tuintje, dat achter het huis lag, doch hij zag weinig van de ontluikende bessenboompjes; hij hoorde niet het gekweel van de merel, die in de takken van een knoestigen appelboom haar nest had gebouwd; hij staarde slechts voor zich uit of was met zijn gedachten in het verleden.

Sluiten