Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H7

Bij dezen eenen keer Bleef het niet. Er ging bijna geen dag voorbij, of Pikmans zocht Wim op en had het over de reis naar Ierland. Hij scheen er niet genoeg van te kunnen krijgen en herhaaldelijk zat hij over de kaart gebogen en maakte aanteekeningen en berekeningen.

Op zijn beurt knapte Wim er ook geheel van op. Den stijven arm vergat hij, nu hij zoo vaak bij buurman, maar vooral bij Marie kon zijn.

Op zekeren morgen ging Pikmans reeds vroeg de deur uit. Marie Oogde hem na; neen, hij ging niet naar Wim. Met flinken stap schreed hij voort, de straat uit. Hij leek weer op den ouden schipper van vroeger.

Waar zou hij heengaan?

Den geheelen morgen bleef hij weg en toen hij tegen den noen thuis kwam, vertelde hij niets.

De volgende dagen ging het evenzoo.

Toen loste Wim het raadsel op.

„De schipper gaat naar de werf van Pieter Arendsz., Daar staat hij vaak met den baas druk te praten en gaan ze kijken naar een schip, dat op stapel staat."

„Zou vader toch weer een schip krijgen, hij heeft er niets van vqrteki!"

Wim haalde de schouders op.

Sluiten