Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„We maken den kabel hier aan dien stomp vast en gaan terug naar het schip."

Het klonk alles zoo eenvoudig: we doen dit en doen dat, en dan is alles klaar.

Doch zoo gemakkelijk ging het niet. Het kostte nog vrij wat hoofdbreken, eer het in orde kwam. De sloep werd aan den voorsteven vastgemaakt, en moest dienst doen als sleepboot.

Zoo werd het schip voortgetrokken.

Na heel wat heen en weer gelaveer, lukte het eindelijk een anker voor- en achteruit te brengen en lag men juist boven het verongelukte vaartuig. Nu zou men zien, wat het verder gaf.

In onzen tegenwoordigen tijd van stoomlieren, enz., zou alles een kleinigheid geweest zijn, doch in dien tijd was men zoo ver nog niet.

Een flinke katrol werd echter aan de ra bevestigd en daardoor de kabel heengebracht.

Zie zoo, nu zou de hijschpartij een aanvang nemen. De mannen trokken wat ze konden, hun aderen zwollen op de armen als waren het touwen, hun hoofden gloeiden als vuur en toch het scheen niet te baten. Het schip begon zelfs angstig te hellen.

Het voorwerp, dat men omvat hield, zat zeker aan het een of ander vast.

170

Sluiten