Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

201

om gezamenlijk bij „de Staten van Holland en WestFriesland octrooi aan te vragen voor het bedijken van het Beemster-meer."

Langen tijd toch was het meer een bedreiging geweest voor de omgeving. Steeds meer grepen de woeste golven om zich heen en slokten de weilanden op van de nijvere landlieden.

Nauwlijks was het octrooi verleend, of Pikmans, die langzamerhand al een dagje ouder geworden was, schreed naar zijn kantoor en haalde uit een met koper beslagen kist een zak met goudstukken. Het waren echte Spaansche pistoletten.

Met dezen schat begaf hij zich naar het kantoor van deBeemsterondememing. Hij wilde deelnemen aan de plannen en stortte de eerste gelden voor het fonds.

Met groote vreugde werd deze daad begroet. Het was een bewijs, dat men vertrouwen stelde in de onderneming.

Hard werd er gewerkt; ten slotte stonden er zelfs vijf en vijftig watermolens op den ringdijk, om het water uit het meer te malen.

Hoewel men nu en dan met tegenslagen had te kampen, was men na eenige jaren zoover gevorderd, dat men den 30 Juli 1612 hët verkregen land onder de verschillende aandeelhouders kon verdeelen.

Sluiten