Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15

ooren, toen Jezus, die wel gehoord had, wat de bediende zei, hem geruststelde. En dat nog wel na die ontzettende tijding! Terwijl iedereen overtuigd was, dat de Meester nu toch te laat zou komen.

„Vrees niet," bemoedigde de Heiland, „geloof alleen en zij zal behouden worden!"

De Heere Jezus wilde hiermee zeggen, dat Jaïrus niet al te zeer verslagen moest zijn. Hij moest maar vertrouwen in Zijn macht en gelooven, dat Hij het kind uit den dood zou kunnen opwekken.

Tot dat vertrouwen wekte de Heere Jezus Jaïrus op. Ook wij moeten ons vertrouwen altijd in alles op den He ere Jezus stellen. Kinderen net zoo goed als groote menschen. Vader en ik even' goed als Wim en Jan.

Nu kunnen wij ons zelf dat geloof en vertrouwen niet geven, maar de Heere kan het ons schenken. Daarom moeten wij er maar veel om vragen dat de Heiland ons zulk een hart geve, dat in alle dingen alleen zijn vertrouwen op Hem stelt, voor Wien niets te groot of te wonderlijk is.

Dat is zulk een voorrecht als we in alles ons vertrouwen op Jezus mogen stellen.

Dan hoeven we niet te vreezen en kunnen we altijd blij en gemoedigd onzen weg door het leven reizen.

JEZUS GAAT BINNEN.

Eindelijk stonden ze daar voor het huis van den Overste. Jezus en Jaïrus en de heele schare, die plan had om mee binnen te gaan.

Sluiten