Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

borst en grof van pooten scheen het, dat hij in de vriendschappelijke vechtpartijen den vos zou verpletteren, maar deze vlug als de bliksem, glad als een aal, met ongekende veerkracht in de pooten, niet verloochenende door zijne opvoeding bij de menschen zijn aangeboren verdedigings- en aanvaltaktiek, deed niet voor hem onder en zijn bevattingsvermogen deed hem menig goede les putten uit de worstelpartijen met den in spierkracht en ruwe sterkte boven hem staanden hond.

Zoo had hij geleerd om op hondenmanier bij een aanval zijn vijand het achterlijf toe te keeren, den kop naar beneden te buigen, zoodat de spieren en pezen van den hals zich spanden als koorden, waarin de tanden van den aanvaller niet konden dringen, althans zeer weinig kwaad konden verrichten. Op een onverwacht oogenblik wierp hij zich dan over den kop en greep in het moment, dat zijne tegenpartij door deze beweging zijne tegenwoordigheid van geest verloor, dezen in den strot, waardoor het, indien het een strijd op leven en dood ware geweest, zeker niet goed voor den hond zou afgeloopen zijn. Niet altijd lukte hem echter

2 Snelvoet

17

Sluiten