Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem in zijne bewegingen belemmerde! Vóór hem de uitgestrekte dichte bosschen, achter hem het hok met de ton, om hem heen het weggedoken wild, waarvan de lucht zijne reukzenuwen prikkelde als om gek van te worden, daar ginds het alledaagsche voedsel, in hem de hartstocht om te jagen, maar ook de genegenheid tot den mensch, die hem verzorgd had.

Snelvoet streed een zwaren strijd, wist niet te kiezen op dit oogenblik en ofschoon ! ( zijn hart hing aan de vrijheid, die hem j | . ginds riep, bleef hij bij zijn meester en i j W\ > Bruun, die, speelsch en overmoe- |' dig, om hem heen sprong en niet '^^^fi jmm kon begrijpen hoe zijn kame-

raad zoo stil en ernstig kon ^^5^

° 'vu*

zijn. ^

Gaarne had Snelvoet meegesprongen en medegejoeld, maar het was hem of die machtige omgeving hem neerdrukte, overweldigde en hij voelde vrees voor die groote vrijheid, die hem zoo eensklaps was ten deel gevallen.

Sluiten