Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kan ik hem niet levend vangen, dan maar dood. Als ik hem levend pakken kan dan maak ik er een mooie cent voor, want Bram met zijne ratten- en muizenkast zal hem graag willen hebben. A^at zal die rooie duivel raar kijken, als hij het rad in den muizenmolen moet draaien."

Gedurende die alleenspraak lag Snelvoet met den spitsen snuit tusschen de voorpooten met knipperende oogen onder de laag afhangende waaiertakken van een dén en bespiedde de hut van Rooie Gert, die van zijn kant van uit zijne schuilplaats loerde of de vos eindelijk voor den dag zou komen om zich te laten vangen in de ijzeren klem, die hij voor hem had uitgezet.

Toen de zon lange schaduwen wierp door de koperkleurige stammen der dennen en vuriger deed gloeien hun ruwgeschorschten bast, wachtte de strooper nog steeds en lag

Snelvoet nog altijd onder den dennetak. J

De laatste zonnestralen vleiden en koosden over zijne glanzende vacht, waarvan de haren glommen met donkere en lichte schaduwvallen.

Sluiten