Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van hieruit onderneemt de vos zijne strooperijen, hierheen sleept hij zijne prooi.

't Mag een wonder heeten, dat hij tot nog toe niet ontdekt is, want zijne moordpartijen onder de hazen en fazanten hebben reeds de aandacht getrokken van de jachtopzieners.

Ook de boeren in den omtrek ondervinden, dat er sinds eenigen tijd een roover in de buurt is gekomen, die weet, hoe hij zich van kip en eend moet meester maken.

Dan duikt bij hier op, dan weer daar, en hoe de vossensprenkels ook gezet zijn, immer weet Snelvoet de ijzeren tanden te ontwijken.

De boeren weten dan ook niet, dat Snelvoet daar reeds eens kennis mede gemaakt heeft, dat zijne sluwheid meer verfijnd is door zijn kennis aan de menschen.

Zijn altijd ontkomen aan het gevaar, maakte den vos zoo brutaal, dat zelfs op 't midden van den dag eene te ver van de boerderij verdwaalde kip door hem gegrepen werd.

Schoolkinderen, die den langen straatweg moesten loopen naar school, zagen dikwijls in hunne onmiddellijke nabijheid den vos over den weg gaan en zelfs had bij eens gegromd tegen

57

Sluiten