Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den jongen van boer Arie, toen deze hem met een stok dreigde. De herinnering aan den jongen met den stok, toen hij bij Maarten gevangen zat, had even den haat te voorschijn geroepen, dien hij tegen zijn plaaggeest gevoeld had.

Snelvoet had zoodoende eene zekere beruchtheid gekregen en des avonds rond den haard werd menig fantastisch verhaal gedaan over zijne verregaande brutaliteit en slimheid.

Op het kasteel, dat den geheelen zomer onbewoond was geweest, kwamen de gasten, nadat de eigenaar alles tot ontvangst in gereedheid had laten brengen.

Dames en heeren bewogen zich op het terras en de trappen.

Paardengehinnik klonk door de stallen. Hondengebas schalde over het voorplein en een vroolijk beweeg in zalen en keuken deed den omtrek, die zoolang stil geweest was, herleven. Dagelijks kon men gezelschappen heeren en dames te paard of te voet zien in de lange, wel onderhouden lanen van de buitenplaats en des avonds hoorde men onder vroolijk gelach en gepraat de klanken van piano en viool.

58

Sluiten