Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En nu beging Snelvoet een dommen streek. Of het verregaande brutaliteit was of louter nieuwsgierigheid weet nog niemand, zelfs de beste dierenkenner niet te zeggen, maar een feit is 't, dat temidden van al die pret, van al het geschitter van lampions en vetpotjes, op de plaats, waar de vreugde opschalde tot boven de kruinen der eiken, de stemmen der menschen een oogenblik verstomden, toen daar op het terras een vos verscheen, die vrij rondkeek naar al dat beweeg.

Toen keerde hij zich om en verdween in de donkerheid buiten den lichtcirkel.

Hoog op klonken weer de stemmen. Het jagershart der heeren ging open en weldra was een jachtrit georganiseerd, die den volgenden dag zou plaats vinden.

In de stille, van geuren bezwangerde herfstlucht klinken signalen.

Het hoorngeschetter echoot tegen de bosschen, zweeft over de goudene kruinen, tot den heiderand, waar Snelvoet woont.

Bevend vliedt het konijntje in zijn hol, de woudduiven fladderen met kleppenden wiek-

59

Sluiten