Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE JACHTKOORTS

E jonge vossen zijn volwassen en elk i van hen gaat zijn eigen weg; elk van I hen heeft zich geworpen in den grooten strijd om het bestaan. Met al hunne - aangeboren sluwheid, met al de hun £ geleerde listen zullen zij moeten strijden om te bhjven leven, want hunne janden zijn legio.

Snelvoet en zijn vrouwtje zijn bij elkan;ebleven en zullen, nu de herfst met praal

en pracht van tinten zijne intrede gedaan heeft, te zamen jagen in de jachtvelden, waar de jachtkoorts een ieder in het bloed is gekropen; waar marter en bunzing, wezel en hermelijn met scherpen tand en vluggen voet hunne prooi jagen, waar aan den doodskreet van het stervend dier zich het victoriegeschal paart van den overwinnaar.

Hoog boven het gouden bosch zweven de valken. Hunne scherpe blikken richten zich naar den rietvijver, waar een mannetjeseend met brocaatkleurigen kop voedsel zoekt.

78

Sluiten