Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

twee lastposten achterna zat. Maar de meisjes waren hem te vlug af en holden lachende weg. De oude reus liep daarna weer naar zijn kasteel, tot groot vermaak van het tweetal, dat er nu zeker van meende te zijn, dat zij niet gepakt zouden worden.

Spoedig was de reus opnieuw in slaap en slopen de meisjes naderbij om hem weer te plagen en wakker te maken. Maar ditmaal werden ze gevangen. De reus moet zeker één oogvenster op een kiertje open hebben gehouden, die ondeugd! Want toen de meisjes heel behoedzaam kwamen aangeslopen, sprong hij plotseling op, pakte ze alle twee en hield ze stevig vast. Hoe ze ook worstelden, zij konden niet ontsnappen.

Nu vertelde de reus het tweetal van zijn kasteel en de ouderwetsche holen, waarin hij ze gevangen zou zetten.

Maar Beppie en Miek schenen heelemaal niet bang te zijn en boden den reus aan, zich met een kusje vrij te koopen. Doch daarvan wilde de bewoner van het kasteel niets weten en terwijl het drietal zat te lachen en te stoeien, ging plotseling de deur open en — kwamen Moeder en Oom Frederik de arme gevangenen verlossen.

30

Sluiten