Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een Weekje op de Klaproos.

Mijnheer en mevrouw Terwege zaten met hun dochtertje Guusje aan het ontbijt. Vader was verdiept in zijn krant en Moeder bezig een brief te lezen.

Plotseling keek Moeder op en zei: „Een uitnoodiging voor je, Guusje, om "Donderdag een weekje bij Tante Christien en Oom Henri op de Klaproos te komen logeeren."

„O Moeder, heerlijk!" juichte Guusje. „'t Is er altijd zoo gezellig, ten minste ..."

„Nu?" zei mevrouw Terwege, terwijl zij haar dochtertje vragend aankeek, „ten minste wat?"

„Als ze mij mijn zin geven en de spelletjes doen, die ik graag speel."

„Koni, kom!" zei Guusje's Moeder nu, „dat is heelemaal niet goed voor je. Je moet juist leeren je naar anderen te schikken. Daarom vind ik het dubbel goed, als je weer eens op de Klaproos gaat logeeren. Ik zal dus maar aan Oom en Tante schrijven, dat je heel graag komt?"

Sluiten