Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En daar kwam Lexje binnen gestapt.

„Slaap je nog?" vroeg hij. „Hier zijn je schoentjes. Zal ik vast een boterham voor je maken?"

„Alsjeblieft," antwoordde Guusje en vlug sprong zij het bed uit. O, wat een heerlijk weer en wat een prachtig uitzicht hadt je hier toch over de velden, op den kerktoren en den molen!

Toen zij beneden kwam, was Tante al druk bezig bekers melk en boterhammen uit te deelen en onder vroolijk gebabbel werd het ontbijt genuttigd.

„Wat gaan jullie vanmorgen doen, kinderen?" vroeg Tante Christien.

„Guusje den tuin laten zien, Moeder, den bloementuin en den moestuin. Mogen we bloemen plukken voor de vazen?"

„Dat is goed," zei Tante, „maar denk er aan: geen van allen het hek uit, als ik het niet weet."

v,Nee Moeder! Nee Tante!" klonk het, en lachend en springend ging het vijftal den tuin in, waar het den geheelen morgen bleef rondloopen en spelen. Hè, wat smaakten die boterhammen aan de koffie lekker!

's Middags werd een mooie wandeling ge-

48

Sluiten