Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maakt en daarna schreef Guusje een langen brief naar huis. Wat had ze al veel te vertellen en ze was nog maar precies één dag op de Klaproos!

De tweede dag ging als de eerste prettig voorbij, maar toen het den daarop volgenden dag regende en de kleuters van de Klaproos aan het nichtje uit de stad gewend waren, haar zelfs al een paar keer hadden toegegeven, begon Guusje het spelen in de veranda plotseling te vervelen en wilde zij den tuin in.

„Ik wil krijgertje spelen in den tuin. Wie doet er mee?" vroeg ze eensklaps.

„Als 't droog wordt, maar 't regent, dat het giet en Moeder heeft gezegd, dat we moeten wachten met in den tuin te gaan, totdat het heelemaal droog is!" zei Els, de oudste en dus ook de verstandigste van het troepje.

„Ja, maar ik w i 1 het!" hield Guusje koppig vol.

„Ga jij dan maar op je ééntje," zei Els flink.

„Nee, ik wil, dat jullie meegaat. Hè, wat zijn jullie saai en zoet! Ik doe thuis altijd lekker, wat ik wil, hoor! Ik wou, dat ik thuis was!"

Ons Boekje. 4

49

Sluiten