Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE HOOFDSTUK.

Een weinig geschiedenis.

In dit boekje wil ik u het merkwaardige tweede belegen *• het daarop gevolgde ontzet van Leiden vertellen.

Een verhaal telkens afbreken om eenige opheldering te geven aangaande de geschiedenis of den toestand van het land of de stad, is niet aangenaam. Om dat zooveel mogelijk te voorkomen, wil ik, eer fk begin te vertellen, u een en ander mededeelen van den toestand van ons land en het eerste beleg van Leiden, zonder daarom u nog de verzekering te geven, dat ik er in het verhaal nu in het geheel niet meer over spreken zal, want aan die belofte zou ik mij stellig niet kunnen houden. Dit stukje geschiedenis, dat het verhaal voorafgaat, dient alleen om die ophelderingen en verwijzingen naar het eerste beleg midden in het verhaal zoo weinig mogelijk te maken.

Den dertienden Juli 1573 had Haarlem, na eene roemrijke en schitterende verdediging, het hoofd in den schoot moeten leggen en zich bijna onvoorwaardelijk aan Don Fadrique of Don Frederik, zoon van Alva, moeten overgeven.

De dapperheid en de onbezweken trouw der Haarlemmers hadden dus niets gebaat, naar het scheen.

Niets gebaat? Waarom niet? Omdat de stad zich toch moest overgeven ?

Wat de Haarlemmers aangaat, hebt gij gelijk, maar niet wat het geheele land betreft, want de Haarlemmers hebben door hun onbezweken moed en hunne oprechte toewijding misschien wel de Noordelijke Nederlanden voor Spanje doen verloren gaan.

De Sohippersjongen. 1

Sluiten