Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18

maar wat naar den zin konden maken, moesten nog geboren worden. Om goed het woord te kunnen voeren, zóó dat velen naar hem luisterden, nam hij geen bier, maar „spraakwater" in. Dat spraakwater was brandewijn, of zooals men dien drank toen dikwijls noemde „brangdemoris". Hij was op het oogenblik nog de eenige bezoeker en baloorig dat hij zijn woord niet kon doen, zette hij zijn glas op eene plank, die over schragen lag, waarna hij plaats nam op eene bank, die gemaakt was van eene plank, die op twee ledige biertonnetjes lag.

Gelukkig, daar kwam Flor is Hendricksz., de hoefsmid, binnen, die hem spotachtig lachend aankeek en hem dan vroeg: „Hoe zit jij daar zoo in zak en asch, van Wezel? Muizenissen in het hoofd, man ?"

„Het is er, bijlo, ook een tijd naar om vroolijk en opgewekt te zijn," luidde een brommend antwoord.

„Hei, hei, nu toch beter tijd dan een veertien dagen geleden. Toen had-je dat niet kunnen krijgen."

Floris Hendricksz. wees op het bijna ledige roemerken brandewijn, wat van Wezel nijdig uitvallen deed: „Ik heb nooit behoefte aan brangdemoris gehad, Floris, en dat ik ze nu drink, is alleen om mijne zinnen wat te verzetten. Als een mensen dat niet deed, zou hij binnen acht dagen van verdriet en nijdigheid verteren tot op de graat. Het is zooals ik je zeg, en er valt niemandal op af te dingen. Zfe-je, daarom en daarom alleen drink ik nou brangdemoris!"

„Een slecht middel, Pieter! Brangdemoris is een gemeen goedje. Het windt een mensen een oogenblik op, om hem daarna, als een natgeregenden zoutzak, in elkander te laten zakken. Drink liever bier, het is echt Delftsch brouwsel."

„Schande genoeg, dat de Magistraat toelaat, dat die van Delft tot schade van onze eigen brouwers, bier mogen invoeren. Je moet Magistraat wezen onf te durven !"

„Maar kom, is dat doorslaan! Geen enkele brouwer in onze goede stad is immers in staat, om binnen acht dagen bier te leveren, zooals dit is? Neen, man, nou ben-je toch

Sluiten