Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

189

en daar nog wat anders dan kwaad gedaan hebt, dan zal-je zeker ook wel zien, wat er op te lezen staat!"

„Liever Turcx dan Paus !" was het antwoord.

„Netjes hoor, je verstaat de kunst! En wat staat er op dit ding ?" vroeg dezelfde en haalde de muts van den man zonder ooren van het hoofd.

„Ende spit de la Messe, man !"

„Precies, of in goed Hollandsen : „En tot spijt van de Mis." Weetje nou zoo ongeveer onder welk volkje je aangeland bent ?"

„Ja, ik geloof onder de Watergeuzen 1"

„De jongen is toch nog een beetje verstandiger dan MeuKatrijns blinde kat," zeide de ruwe man, en vroeg terstond: „En zit je nou niet erg in den knoei, dat wij je levend zullen braden en opeten?"

„Neen, want mijn boodschap heb ik aan één van de Watergeuzen te doen, en, zoo ik er bang voor was, dan zou ik die boodschap zeker niet op me genomen hebben !"

„Ei-ei! een boodschap aan één van ons ! Zoo-zoo ! En waar kom-je dan vandaan ?"

„Ik ben gisteravond te tien uren uit Leiden gegaan 1"

„Uit Leiden, jongen? Ha, nou begrijp ik het, dat je sliep als een marmot! Het is me dan ook een gezegende wandeling, zou ik meenen! En, voor wien heb-je een boodschap, en waar moet je die kevie met vier duiven brengen ?"

„Bij Admiraal van Boisot, mannen 1"

„Bij onzen Admiraal ? En hoe kom-je dan hier ?"

„Ik meende naar Rotterdam te gaan; want daar is hij immers op het oogenblik ?"

„Spreek van geluk, dat je hier in slaap gevallen bent en dat wij je vonden! De Admiraal is hier! Kijk, daar ligt de kromsteven, waar hij aanboord is. Wij waren op pad naar een plek, die „Landscheiding" heet. De Admiraal heeft gezegd, dat wij daar eens alles goed moeten opnemen, want er schijnt plan te bestaan om die plek door te steken!"

„Dan kon ik het niet beter getroffen hebben," zeide Cornelis

Sluiten