Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijden, maar om er te wonen als vorstin met een grooten hofstoet.

Ook graaf Willem en zijn broeder Floris kwamen er hun moeder dikwijls bezoeken. Vandaar dat de naam „Koningsstraat" kan ontstaan zijn, die evenwel toen onmogelijk een „straat" kon zijn, want de straatwegen kwamen pas eeuwen later. Men sprak toen van „wegen," „lanen" en „heerbanen", en dezen waren niets anders dan zeer slecht aangelegde en nog slechter onderhouden zand- of kleiwegen, die wat berijdbaar, doch meestal onbegaanbaar waren. De menschen waren in dien tijd evenwel zoo veeleischend niet, en daar de aanzienlijken steeds te paard reden, schrikten stof of water hen niet zoo gauw af, want kleinzeerig waren ze ook geenszins.

De heerbaan van 's-Gravenzande naar Leiden en Haarlem had ook dit voor, dat ze voor verreweg het grootste gedeelte door het bosch liep. In den zomer vond men er dus heerlijk lommer, en omdat de bodem zeer zanderig was, had men er in den winter, het voor- en najaar ook niet zooveel last van het water.

Het zal u dus wel niet bevreemden, dat de heerbaan, die van ;s-Gravenzande naar het noorden liep, druk bereden werd en dat vrouwe Machteld, haar dochters en al de leden van het hofgezin er een zeer ruim gebruik van maakten om zich te ontspannen met een wandelrit. Menigmaal kon Machteld van Brabant zelfs den lust niet weerstaan om haar zoons Willem en Floris, wanneer dezen een bezoek aangekondigd hadden, te gemoet te rijden. Dan beklom ze haar fleren telganger en met Adelheid en Margaretha, die slechts twee jongere zusters van haar schenen te zijn, reed ze naar de taveerne, die halfweg 's-Gravenzande en Leiden zich bevond, te midden van een ruim plein, gemaakt in de wildernis, die zich van het noorden van West-Friesland tot bij Vlaardingen uitstrekte. De wildernis en haar duinen waren voor de Hollandsche graven een uitgestrekt jachtgebied, waarin talrijke duinmeiers ronddwaalden om, als grafelijke opzichters, de stroopers te beletten, zich meester te maken van het wild, dat er in overvloed gevonden werd.

10

Sluiten