Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6o

Willem wel waard zijn als hij Aken binnen veertien dagen in zijn macht had ? En hoeveel zou koning Koenraad geven, als dat niet gebeurde ?"

Heer Ogier dacht terstond aan dèn losprijs van drieduizend Keulsche marken, en zei: „Welk middel bestaat daartoe? Zeg op!"

„Edele heer, ik wist er geen, maar een oude, Friesche boer, die zijn zoons hier in het leger opgezocht had, bezochten wij op onzen tocht door Friesland en gezeten aan zijn haard, heeft hij het middel genoemd."

„Zeg op dan, schelm," riep heer Ogier. „Of draalt gij er mee, het mij te zeggen, om uw loon hooger te laten stijgen ?"

„Hoeveel is het middel u dan waard, heer?" vroeg OttS* kalm en eenigszins spottend.

„Zooveel als ik u geven wil, deugniet! Met alles moet gij tevreden zijn, zelfs met een geeseling!"

Otto lachte en zei: „Gij vergist u, edele heer! Gij hebt mij niet in uw macht, maar mijn drie gezellen en ik hebben uw edelheid in onze macht. Uw verdrag met koning Koenraad, geschreven op perkament en met uw zegel bekrachtigd, werd door graaf Barthold, heer der Zeven Gouwen verloren en waar dat perkament is, weten wij. Hoeveel is u het middel waard, edele heer?"

Otto zei hier wat, dat hij maar van hooren zeggen had, want Wolfaard had nooit iets meer verteld dan dat, wat wij hem tot Derk en Geert hoorden zeggen. Wolfaard wist welk vleesch hij met Otto in de kuip had en verzweeg, zelfs voor de twee anderen, den naam van de straat in het Ghetto, waar de Joden te Mainz woonden. W$*t

Met de Joden werd in de Middeleeuwen al heel vreemd gehandeld. Mannen, die wisten welk een macht „geld" in de wereld is, waren ze ten allen tijde en daar de edelen heel dikwijls omhoog zaten, hadden ze de hulp van de Joden zeer dikwijls noodig. Die geldverlegenheid der edelen was oorzaak, dat ze zoowel beschermd als vervolgd werden. In elke stad waar Joden waren, was een heel afzonderlijk stadsgedeelte voor hen ingericht, want

Sluiten