Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J34

niet om zijn naastenliefde ? Denkt gij nu, dat ik vervloeken zal, wat Hij zegende ? Neen, neen, mijn zoon, gij hebt een werk der liefde gedaan waarop Hij met welgevallen neergezien heeft. Eén jammer maar, dat het u zooveel vleesch kostte."

„Het heeft mij nog veel meer vleesch en bloed gekost, eerwaarde vader, en als ge mij een jaar geleden gezien hadt, zoudt ge mij eenvoudig niet herkend hebben. De oude Jodin die mij genas, heeft het mij gezegd, dat ik, als ik maar een paar jaar geduld had, weer worden zou, zooals ik geweest ben. Zelfs koning Willem heeft mij een veertien dagen geleden gezegd, dat ik al zooveel in mijn voordeel veranderd ben sedert hij mij voor het eerst terug zag en zelf bemerk ik het wel aan mijn kleeding, dat ik in de laatste drie of vier weken heel wat gevulder geworden ben. Mocht ik weer eenmaal worden, die ik vroeger was, dan verruil ik het zwaard weer voor de lier, tenzij koning Willem of graaf Jan mijn arm behoeven om in hun belang tegenover den vijand te staan. In dat geval leg ik het gewaad eens minstreels ter zijde en wordt Lodewijk van Vaelbeke weer krijgsman. Maar zoolang ik niet ben, die ik vroeger was, leg ik mijn wapenen niet af. Gij weet, eerwaarde vader, dat de dames in den minstreel een man moeten zien, die aan de gave der dichtkunst en der muziek, lichaams-schoonheid paart. Wanneer ik nu verscheen, ze zouden gillend de vlucht voor mij nemen."

„Nu, mijn zoon, men kan uw sterken arm tegenwoordig gebruiken en al zegt gij ook dat gij weer minstreel hoopt te worden, ik zie dat nog niet. Maar wat ik wel zie, dat is Lodewijk van Vaelbeke in het kleed eens ridders en met de gouden sporen "aan."

„Als dat waar is, vrome vader, dan word ik minstreelridder, en als eerste gunstbewijs zal ik mijn vorst vragen, als adelijk wapen te mogen voeren, een harp leunende tegen een zwaard."

„Ik bemerk dat de dichter althans nog in u leeft mijn zoon,

en Maar hoor, wat gejuich ! Komt, laten we eens gaan

zien, wat er voorvalt. Wij zullen elkander "nog wel meer zien!

Sluiten