Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

47

daar moeten we dadelijk heen. Hoe heet die dessa (dorp)?"

Mevrouw Wedono vroeg het aan den oppas, die moest alles weten. Oppas trok zijn voorhoofd in diepe rimpels. „Dessa Owiri," zei hij toen, „er woont daar slecht volk; toewan (heer) Controleur moet de wapens maar meenemen."

„Jullie speelt 't heelemaal verkeerd," viel Fré, de controleurszoon, opeens in. „De oppas moet dat niet zeggen van die dessa, maar de Regent."

„Zoo, wat je zegt!" viel Nel uit. „Maar we spelen lekkertjes net als we willen; jouw suffe Regent mag zijn mond houden."

De Regent lachte geringschattend, maar Fré werd rood, en keek nijdig. Gelukkig, dat neneh, die goeie ziel, juist van pas tusschenbeide kwam. Ze bracht 't weerspannig paard tot bedaren met een handvol zalig gepofte apenootjes, waaraan 't edele dier dadelijk begon te smullen, en zienderwijs kalmeerde.

De Controleur, hij droeg een breeden zilveren band (van papier) om zijn pet, dus iedereen kon dadelijk zien, wat hij was, keek op zijn horloge. „Regent, wij moeten voortmaken. Oppas!"

Oppas vloog vooruit, hurkte neer voor zijn heer.

„Inspannen," beval deze, „en als de wind naar de dessa Owiri, om het weerspannig volk te straffen."

Sluiten