Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

48

„Ja, maar dat gaat toch zoo niet," beweerde Fré al weer, met veel wijsheid.

„Als jij een volgenden keer Controleur bent, doe je maar, zooals je wilt, ik doe 't nou zoo," riep Doif driftig. En toen weer kalm en deftig tegen de RadenAjoe: „Bedankt voor het onthaal, Raden-Ajoe; misschien kom ik met den Regent op den terugtocht bij u weer aanrijden, als wij er tenminste het leven afbrengen. Geef mij mijn sigaretten en mijn revolver, oppas."

De oppasser haalde een doos sigaretjes en een streng mortions uit zijn buikband te voorschijn, en bood ze' eerbiedig aan. Toen hielp hij met 't inspannen van de weer uitgeruste paarden.

Mevrouw Wedono groette zeer onderdanig, en neneh veel te familiaar, naar de meening van oppas, die scherp oplette, of ze soms weer met: „dag hartje" zou aankomen, maar dat durfde ze toch niet.

Voort ging 't nu naar de oproerige dessa.

VIII STRIJD EN OVERWINNING VIII

In de buurt van het Vogelparadijs lag Dessa Owiri. Dit was, op het achtererf, een „groote vlakte", dicht

Sluiten