Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

65

Dolf wist echter ten langen leste een aardig klein juffertje aan haar tjitjakverstand te brengen, dat hij in 't geheel geen kwaad in den zin had. Met reuzengeduld, zich doodstil houdend, wist hij 't schuwe diertje met suikerkorrels in zijn nabijheid te lokken, en, toen 't eenmaal den smaak van die lekkernij beet had, kwam het avond aan avond om haar portie. Heel langzaam, en argwanend rondspiedend, durfde juffrouw tjitjak zich telkens wat dichter in Dolf's buurt wagen, liet zich eindelijk 't ruggetje welbehagelijk streelen met een dun houtje. Op zekeren dag was ze zelfs niet bang meer voor den vinger van den reus. Op deze overwinning was Dolf dan al verbazend trotsch.

X DE NIEUWE MOEDER X

Lous van Raalten was Nel's beste vriendin, en ook buiten den schooltijd, waren die twee heel veel samen. Toen ze pas op Soerabaia woonden, was Nel erg dik geweest met Jeanne Vervoorden, maar die had 't niet kunnen vinden met Fritsje. Jeanne was in haar hart jaloersch van Fritsje, vond 't bespottelijk, dat hij overal met zijn neus bij moest zijn, en zooveel praatjes had.

En Poekie verklaarde, dat Jeanne een naar spook en Lous een snoes was. Lous was bijna even dol op

Canneheuveltjes in Indië. 3e dr. e

Sluiten