Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

67

„Over een paar maanden. Hè, wat is pa nou al lang weg! 't Heette drie maanden, en 't zijn er nu al acht, bijna."

„Jullie gaat 't huis zeker versieren, en leuk ruiven hè, op den dag van de thuiskomst?"

„En óf," bevestigde Nel. „Tante Letje wil al gauw beginnen. Alles gaat ze overhoop halen. Pa heeft precies geschreven, wat er al zoo veranderd en vernieuwd moet worden.... En pa en de nieuwe mama brengen zoo'n massa uit Europa mee. 't Zal echt fijn bij ons worden, kind." —

Zooals Nel al vertelde, wilde tante Letje daar met hart en ziel voor zorgen, 't Trof maar goed, dat er geen heer in huis was in de nu volgende weken, want die zou verbazend gebromd hebben over al den ongezelligen rommel overal, 't Werkvolk liep den heelen dag uit en in.

De muren in galerijen en kamers werden opnieuw beschilderd met calcariumverf. Papa's kantoor werd tot boudoir voor zijn aanstaande vrouw ingericht, op de meubeltjes na, die zij zelf wilde uitzoeken. Tante Letje liet de banken nieuw overtrekken, en al de Singaporematten in de achtergalerij werden vernieuwd. Niets bleef op zijn plaats, 't Moest overal frisch en keurig netjes zijn, ter eere der intrede van de nieuwe Mevrouw Canneheuvel.

Sluiten