Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

107

„Wat ja, ja?" onderzocht hij streng. „Je hebt heelemaal niet naar Fritsie geluisterd. Mama is een echte surfer."

„Maar Poekie, wat zeg je nou? " De verdere

strafpredikatie schoot er bij in, want Kokki kwam mevrouw roepen en zij ging mee naar de keuken. Fritsje had intusschen een leuk plan bedacht, dat hij eens gauw ten uitvoer ging brengen. Even later loerde hij om 't hoekje der galerij, verkleed als St. Nicolaas, met een steek op, en een lange sarong aan, die hem als een tabberd nasleepte.

Mama zat er weer, en Fritsje tikte tegen de glazen deur. „Daar is Sinterklaas, die komt vast 's kijken," zei Poekie deftig, en hij stapte op mama toe. Maar mama was dat „suffer" volstrekt niet vergeten, en vond nu de gelegenheid bizonder gunstig om haar kleinen zoon een lesje te geven.

Dadelijk op 't spelletje ingaand, zei ze: „Zoo Sint Niklaas, dat is aardig van je. En hoe gaat 't alzoo in Spanje?"

„Nog al heel goed mevrouw, we hebben twee vreeselijke aardbevings gehad, en er zijn een millioen menschen verdronken."

„Och, och, dat is al heel treurig," meende mama. „Gelukkig, dat U net niet muis was, Sinterklaas."

„Ja, maar Piet, mijn zwarte knecht, is heelemaal

Sluiten