Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 59 —

van hem, o.a. dat zijn naam Perks was, dat hij getrouwd was en drie kinderen had; dat de treinlantaarns onderscheiden worden in voor- en achterlichten en meer belangrijks.

Op dien middag leerden de kinderen meteen zien dat alle locomotieven niet hetzelfde zn'n.

„Allemaal hetzelfde?" zei de kruier, wiens naam Perks was. ,,'t Lijkt er niet naar, jongejuffrouw. Ze zijn net zoo verschillend als u en ik, hg manier van spreken. Dat kleintje zonder kolenwagen, dat hier daarnet alleen voorbijging, was een tenderlocomotief; die hebben 't water en de kolen zelf bn' zich, ziet u. 't Is gaan rangeeren aan den anderen kant van Maidbridge. Bn' die kleine machine zou ik u nou kunnen vergelijken, jongejuffrouw. Dan hebben we nog goederentreinlocomotieven, groote, sterke machines met drie onderling gekoppelde wielen aan eiken kant; zoo zou ik er een kunnen zijn, zal ik maar 's zeggen. En dan hebben we nog sneltreinlocomotieven, dat kan de jongeheer misschien mettertijd worden, als hn wat ouder is en in de wedstrijden op zn'n school wint. Zoo'n sneltreinmachine is op kracht en op snelheid gebouwd. De 9.15 heeft er zooeen."

,J3e Groene Draak", verbeterde Phyllis.

„Wij noemen hem hier aan 't station „de Slak", jongejuffrouw," zei de kruier. „Er is op de heele hjn misschien geen trein die zoo dikwijls te laat komt."

„Maar de locomotief is toch groen," zei Phyllis.

„Ja, jongejuffrouw," erkende Perks, ,miaar dat is een slak ook sommige tijden van 't jaar."

Toen de kinderen naar huis gingen om te eten, waren ze 't er over eens dat de kruier een allerleukste man was.

Den volgenden dag was het Roberta's verjaardag, 's Middags werd ze vriendelijk verzocht niet in de eetkamer te komen, eer het tijd was voor de middagthee.

„Je mag niet zien wat we maken," zei Phyllis; ,,'t is een groote verrassing."

Sluiten