Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 90 —

„Misschien wel, misschien niet," antwoordde Perks. ,,'t Raakt mij niemendal, en ik wensch jullie goeienmiddag." Met die woorden hield hij zijn krant hoog op tus¬

schen zich en de kinderen en ging Inj door met lezen.

„Och, toe, Perks, lees nu niet!" riep Phyllis, half schreiende. „Wat vreeselijk! Waarom ben je zoo kwaad? Vertel het ons dan tenminste!"

Sluiten