Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 170 —

Phyllis, voorbij Poter heenreikende om een nestje te pakken.

„Pas toch op, Phyl, ezel!*' waarschuwde haar broer. Maar het was al te laat; haar stevige, onvoorzichtige vingers hadden het nestje al kapotgeknepen.

„Daar nou!" zei Peter.

„Kom, 't is nog niet zoo heel erg," vond Bobbie. ,,'t Is er in ieder geval een van mij," zei Phyllis, „dus je hoeft me niet zoo af te snauwen, Peter. Kijk Bobbie, we hebben elk onze voorletters op onze eigen nestjes gezet, dan weten de zwaluwen meteen van wie ze uit dankbaarheid het meest moeten houden."'

„Wat een uü ben je toch nog! Net of zwaluwen lezen kunnen!" riep Peter.

„Je bent zelf een uü!" antwoordde PhyUis woedend, „wat weet jn er van?"

„En wie heeft bedacht hoe een zwaluwnest gemaakt moest worden?" vroeg Peter verontwaardigd. ,Jk!" schreeuwde PhyUis even heftig. „Zoo?" antwoordde Peter tergend. „Jij wou spreeuwen nesten maken van hooi en die in 't klimop hangen. Ze zouden natuurlijk aUang doorweekt en verrot zijn, voor het broeitijd was. 7* heb het eerst klei bedacht en zwaluwen." ,,'t Kan me ook wat schelen wat ju" bedacht hebt!" „Kn'k, PhyL ik heb het nestje weer aan elkaar gekneed. Geef me even het stokje aan, dan zal ik er je letter inzetten. Maar hoe hebben juffie dat gedaan? Juffie hebt denzelfden voorletter, P. Peter en P. PhyUis?"

„O, ik heb F. voor PhyUis gezet," zei de draagster van dien naam. ,,'t Klinkt toch of 't een F. is. De zwaluwen zullen PhyUis stellig nooit met een P. speUen.'' „Zwaluwen — spellen?' lachte Peter schamper. „Nou, op Kerstkaartjes en Nieuwjaarskaartjes staan ze toch vaak genoeg met briefjes om hun hals of in hun bek? Hoe weten ze dan waar ze die brengen moeten, als ze niet lezen kunnen?"

Sluiten