Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3

„Neen, zei hij m t laatst, „maar 't is ongelooflijk.

i opjnogelijk. Ik heb hem lang genoeg verontrust en gekweld. Ik heb hem voortgedreven zoover als hij voort* gedreven kan worden. Maar nu ben ik tot medelijden toe bewogen. Laat ons ons twistgesprek eindigen, 't Was zeer interessant, maar nu.. Is 't nog niet genoeg geweest t Wordt wreedheid. Wij zijn aan de grens. Geven we hem een wemig vrede nu, Heer, een korte tijd van over* vloed en zonneschijn, en dan een pijnlooze, algemeene pestilentie en laat hem zoo sterven."

„Hij is onsterfelijk en is pas aan 't begin."

„Hij is sterfelijk en zijn eind nabij. Soms, het laat geen twijfel, heeft hij iets over zich, dat een belofte schijnt van begrijpen en beheerschen van zijn wereld doch 't is niets dan een schijn; geef mij de macht hem te bezoeken en ten onder te brengen, en na eenige kreten van ver* trouwen en hoop zal hij kermende neerzinken als ieder ander dier. Hij zal zich gedragen als eenig ander ver» want dier, met minder hersens en sterker klauw, ook hij is gedoemd te lijden zonder doel; instinctmatig te worstelen om 't bloote bestaan, 't te dragen voor een tijd en dan te verdwijnen.. Geef mij slephts de macht en ge zult zijn moed zien breken als een vergane snaar "

„Ge moogt hem alles doen, wat ge hem doen wilt, slechts ge moogt hem niet vernietigen. Want mijn eeest is in hem."

„Die zal hij eigenerbeweging wel uitwerpen, wanneer ik zijn hoop zal hebben verstoord, zijn offeranden bespot, zijn hemel verduisterd, zijn aderen gevuld met pijn.. Maar 't is te gemakkelijk dit te doen. Laat me hem verdelgen en een einde aan deze geschiedenis maken, bn laat ons dan een andere beginnen, maar een waar meer vreugde voor ons aan verbonden is. Laat ons bijvoorbeeld verstand instorten — en die geest van U — m mieren, bijen of kevers. Of herroep de Octopus, die steeds een handig en wijs schepsel was.

Sluiten