Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

19

dezer vereenging die toen reeds een omzet had van ƒ3.667.000 en een kapitaal dat dicht bij de 3 mill was.

Maar wat voor een wereldstad is dat Rochdale dan wel, zult ge allicht vragen. Och dit stadje heeft op het oogenblik een omvang als ongeveer Groningen heeft. Het telde in 1925 93000 inwoners. Maar door de trouw aan haar program had ze reeds een zeer belangrijk deel van den kleinhandel gesocialiseerd, in het bezit gebracht der consumeerende gemeenschap.

Zij telde in 1925 25.432 leden.

Deze leden hadden een gemeenschappelijk kapitaal van ƒ5.156.724. F Dat is ƒ200 per lid.

Hierdoor is zij in staat geweest de volgende bedrijven te exploiteeren:

50 kruidenierswinkels, 16 slagerswinkels, 4 varkens» slagerijen, 7 schoenwinkels, 4 manufactuurwinkels, 2 winkels voor heeren»modeartikelen, 2 café's, 1 meubel» magazijn, 1 kleermakerij, 1 aardewerk» glas» en porselein» winkel.

Lezer, ga eens aan de hand van deze cijfers na wat gij m uw woonplaats hebt en wat gij hebben moest indien uw aanhankelijkheid aan het kapitalistisch stelsel minder groot was, dan ze nu nog blijkbaar is.

Voor de Engelsche coöperatieve beweging volgen hier de laatste gepubliceerde cijfers, over het jaar 1925:

Toename:

Ledenaantal .... 4.960.883 288.247

Kapitaal ƒ 1.183.000.000 ƒ 70.000.000

Reserves 187.000.000 „ 24.000.000

Totaalomzet 3.579.500.000 „172.000.000

.Netto overschot . . „ 281.000.000 „ 22.000.000

Kleinhandel 2.221.000.000 „ 102.000.000

Personeel 204.366 8.932

Sluiten