Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12

bezit is de eenige vorm, om aan de uitbuiting en de onderdrukking een einde te maken. De situatie heeft zich volkomen gewijzigd; de omstandigheden zijn geheel veranderd, de mentaliteit van de bevolking is in gansch andere banen gekomen. De arbeiders hebben zich in machtige vakbonden georganiseerd, die bij de vers deeling van den maatschappelijken rijkdom een woordje meespreken.

Ik keer nu tot den Landbouw terug.

Geen concentratie in den Landbouw. Heeft zich daar hetzelfde proces afgespeeld? De kleine bedrijven opge> heven en vervangen door grootbedrijf, waar één heersent over honderden? Ook daar een krachtig verzet van de zijde van hen, die uitgebuit en onderdrukt worden?

Neenl

Het kleinbedrijf heeft zich gehandhaafd. Ja, het heeft zelfs de neiging om zich uit te breiden. Ik geef niet graag veel cijfers, die moeilijk te verteren zijn, maar een paar moet ik er toch geven.

In 1888, 1898, 1904, 1910 en 1921 is een landbouw» telling gehouden, waaruit onderstaande tabel is samen» gesteld.

Aantal Landbouwbedrijven.

Jaar 1—10 H.A. 10—50 H.A. S1H™°"" Totaal

18881) 108.677 52.426 3.775 164.878

18981) 114.681 51.360 3.618 169.659

1904 127.491 51.802 j 3.273 182.566

1910 151.059 54.619 I 3.494 209.172

1921 161.552 57.201 | 2.896 221.649

1) Deze bedrijven betreffen In hoofdzaak de landbouwbedrijven.

Sluiten