Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

van de grootere of belangrijkere verlies- of winstposten, tengevolge van vrijstelling of meerbela'sting.

Vrijstelling van artikelen welke thans belast afin:

Buizen, tegels en verglaasde dakpannen (16) . . 152.950 Ijzerwerk, koperwerk, staalwerk, zinkwerk

(58 A) 2.392.700

Instrumenten (58 B) 410.650

Manufacturen, oid. jute en jutedoek (85) . . . 196.150

Plantaardige oliën als smeeroliën (96) .... 389.150 In groote verpakking ingevoerde aetherische

oliën en kunstmatige reukstoffen (102a) . . 94.100 Bovendien wordt nog minder opgebracht door een verlaging van het recht op gedistilleerd

niet ingevoerd op flesschen of kruiken (41a) . 56.250 en door de omzetting van het specifiek recht op vleesch, vleeschextract enz. in een recht ad va-

lorem van 20% (70) 115.350

3.807.300

Alzoo van de geraamde vermindering van 4.351.308 een vermindering van 3.807.300. Verschillende andere posten leveren dus nog een verlies van rond 5 ton.

Deze verminderingen zouden zonder meer door allen, die de traditioneele handelspolitiek in Nederland voorstaan, moeten worden toegejuicht, zelfs door degenen aan wie op die manier een bescherming wordt onthouden.Toch is het niet te ontkennen, dat velen onder hen zich ernstig gegriefd achten. M. i. met reden. Want wanneer de overheid van sommige takken van bedrijf hare beschermende hand terugtrekt, behoort zij niet met hare andere hand die takken nog een klap na te geven. Dit doet zij nu door de productieomstandigheden voor de bedrijven in het algemeen moeilijker te maken. Gaat men immers na de posten, welke een vermeerdering van baten moeten opleveren dan is een duurder worden van de productiekosten hier

Sluiten