Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9

té lande daarvan een onvermijdelijk gevolg. Een staatje van die posten laat ik hier vólgen.

Hoogere opbrengst van enkele tariefposten.

Glas, aardewerk 578.000

Kleeren en manufacturen 4.335.000

Hoeden en petten . I 190.000

Meubelen 400.000

Leerwerk enz 392.000

Papier en belast drukwerk 1.025.000

Petroleum en benzine 1.200.000

Automobielen (waaronder vracht)

motorrijwielen enz 2.250.000

Gummibanden enz 316.000

Belaste instrumenten 653.000

Kramerijen 740.000

12.079.000

Deze posten waarvan men zonder twijfel kan zeggen, dat zij er toe zullen bijdragen de productiekosten te verhoogen, vormen dus te zamen ƒ 12.000.000 terwijl de geheele verhooging was begroot op rond 16 millioen.

Bovendien kan men nog voorbeelden geven van gevallen, waarin bepaalde artikelen worden vrijgelaten, terwijl de grondstoffen extra belast worden. Een aardig voorbeeld daarvan vormen de aetherische oliën welke, zooals reeds gezegd, in groote verpakking van invoerrecht worden vrijgesteld. Grondstoffen echter die moeten dienen tot hare distillatie zooals b.v. nagelen belast het ontwerp met 8%. Daardoor zou het vrijwel onmogelijk worden in Nederland met de nageloliedistillatie door te gaan.

Dit voorbeeld is daarom zoo aardig, omdat men oppervlakkig zou zeggen dat men nagelen gerust zoo hoog zou mogen belasten als men maar wilde. In een belasting van nagelen zit zeer zeker geen schijntje protectie. Zoo ooit dan heeft men hier te doen met een zuiver fiscale herziening. Nochtans zou deze fiscale herziening een bloeienden tak van bedrijf dooddrukken.

Sluiten