Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

' Ik meen hiermede een overzicht te hebben gegeven van den inhoud van het 11 Juli j.1. aanhangig gemaakte ontwerp van wet tot wijziging der Tariefwet. Het omvat in de eerste plaats een technische herziening en voorts een verhooging van het tarief in het algemeen ten aanzien van toonbankartikelen van 5 op 8%. Die verhooging moet opbrengen een vermeerdering van baten van rond 12 millioen. Ter richtige beoordeeling van de beteekènis van dit voorstel voor 's lands welvaart is het gewenscht thans een blik te slaan op 's Ryks-Financiën.

n.

Overzicht van den Toestand van 's Rijks Financiën.

Volgens de desbetreffende cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bedroeg in 1910 het totaal der Rijks uitgaven, 203 millioen. Daarvan waren 197 millioen ten laste van den gewonen dienst en 6 millioen ten laste van den buitengewonen dienst.

Het totaal van 's Rijks ontvangsten bedroeg in dat jaar 201 millioen; de gewone dienst gaf een overschot van 1,7 millioen, de buitengewone dienst een deficit van 5.6 millioen. In totaal een deficit van 3.8 millioen.

In 1924 werd aan Rijks uitgaven in totaal begroot — en dat terwijl in 1922 nog was begroot 1.193 millioen — de somma van ruim 850 millioen.

Daarvan kwam 646 millioen ten laste van den gewonen dienst; 112 millioen ten laste van buitengewoon; 5 millioen op crisisdienst en 85 millioen voor het leeningsfonds.

Het totaal van Rijksontvangsten werd voor 1924 geraamd op 682 millioen. De gewone dienst geeft daarbij een deficit van 98 millioen en de buitengewone dienst van 70 millioen. Het totaal geraamde deficit was voor gewoon en buitengewoon 168 millioen.

Sluiten