Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

19

lijkheid van dit advies. Ik weet, dat men niet op verwerpen moet aandringen, wanneer men niet de volle consequenties van zijn daad durft aanvaarden. Wanneer gij gehoor geeft aan mijn advies, wanneer de volksvertegenwoordiging in uw adres mede aanleiding kan vinden dit ontwerp te verwerpen, kan daar het gevolg van zijn, dat Minister Colijn niet langer de verantwoordelijkheid voor het richtig beheer van 's lands financiën wil dragen. Immers gij zoudet aandringen op verwerping van een deel van zijn financieel programma.

Een weggaan van Minister Colijn zou ook naar mijn oordeel zeer te betreuren zijn. Maar naar mijn oordeel zou het nog*betreurenswaardiger zijn, indien wij daarom onze beginselen zouden verzaken. Indien naar ons oordeel deze voordracht van wet tegen 's lands belang indruischt, meeten wij onze stem laten hooren, en dit moeten wij zeker doen, wanneer zooals hier, daarmede bovendien nog beginselen der handelspolitiek gemoeid zijn. Het is naar mijn oordeel de groote fout van dezen tijd, dat de menschen om allerlei bijredenen hunne meening wijzigen of niet uiten.

Naar mijn oordeel kan van dezen tijd alleen iets goeds terecht komen, indien een ieder voor zijn beginselen opkomt ende niet transigeert.

Ik heb gezegd.

Sluiten