Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gepaard het maken van winst, terwijl de tweede in het beste geval het belang der consumenten behartigt, als daarmede ook het persoonlijk belang gediend wordt.

IV. GESCHEIDEN VERKOOP.

De gescheiden verkoop is uit een hygiënisch en economisch belang absoluut noodzakelijk. Aanvankelijk werd dit ook in Rotterdam, den Haag en in andere plaatsen van ons land onderschreven, doch toen bleek, dat langs juridischen weg, door bepalingen in de strafverordening, dit doel niet bereikt kon worden, heeft men er genoegen mede genomen den slager de verplichting op te leggen, dat van het ten

Opslag van bevroren vleesch in het koelhuis.

verkoop en in voorraad hebben van bevroren vleesch het publiek met duidelijke letters in kennis moet worden gesteld.

Men kan moeilijk een permanenten gescheiden verkoop voorschrijven. De slager, die den eenen dag bevroren vleesch, den anderen dag daarentegen versch vleesch verkoopt, voldoet volledig aan de verordening. Al naar mate de prijzen van de beide artikelen hem een grootere winstmarge in uitzicht stellen, zal hij nu eens aan het eene, dan weer aan het andere de voorkeur geven. Het publiek raakt bij dit stelsel de kluts geheel en al kwijt. Slechts dan wanneer de overheid regelmatigen aanvoer van het artikel waarborgt en, zij het ook een bescheiden bestaan mogelijk maakt, kan een dergelijk voorschrift beteekenis hebben. Doch dan komt men onverbiddelijk bij het stelsel van Amsterdam te lande.

9

Sluiten