Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inhoud.

I. SLAVERNIJ.

Bladz.

1. Slavernij in het algemeen ]_8

2. Slavinnen 9 j j

3. Peculium U j2

4. Servi en mancipia 12 13

5. Huwelijken 23 jq

6. Recht van den eersten nacht 18

7. Slavenhandel ig 26

8. Ruilen en verpanden van slaven en onvrijen . . . 26—29

9. Voortvluchtige slaven 29 31

10. Wetten 31 33

11. Vrijlating 38—47

12. Vrijkoop 47 49

13. Massa-vrijlating 1 49 51

14. Vrijheid der steden 51 54

2. DIENSTBAARHEID.

15. Hofwezen en hofhoorigheid 54 59

16. Vrije en onvrije goederen 60—62

17. Lijfeigenen en hoorigen 62 68

18. Casati, kotters 68 69

19. Coloni 69 jq

20. Dienstmannen .70 72

21. Gasten 72

22. Hagestolten 72—73

23. Heilige mannen 74

24. Kamerlingen 74 7c

25. Kerkslaven en -hoorigen. — Slaven geestelijken . . 75—86

26. Keurmedigen . . . .• 86 90

27. Koningsslaven en slaven van de schatkist .... 90—91

28. Laten 91—95

29. Maalmannen, malen 95 97

30. Mansionarii 97 99

31. Originarii 99

32. Schotbare lieden 99 Iqq

33. Wastinsigen 100—104

Sluiten