Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

47

Echter spreekt Willem van Gulik, 1372 — 1402, Hertog van Gelre en van Gulik, in zijn bevestiging der privilegiën van het Land van Cuijk reeds van de dorpen en het Land van Cuijk van de Oeffelre beek voort nederwaarts*).

f. De Grift.

De Grift is eigenlijk geen rivier maar een gegraven kanaal, dat zorgt voor de afwatering van „de Meer"8) op de Maas. De Meer is een waterplas te Boxmeer, die dienst gedaan heeft als gracht en natuurlijk verdedigingsmiddel voor het daarbij gelegen kasteel.

Het stadje Boxmeer ontleent zijn naam er ook aan, in verbinding met dien van een zijner eerste Heeren, Jan Boe 8), die tusschen 1294 en 1308 4) en 8) in het bezit der Heerlijkheid Boxmeer moet Zijn gekomen. Het eerste kasteel aldaar is omstreeks 1300 afgebroken; het daarvoor omstreeks 1366 in de plaats gekomene is in lateren tijd grootendeels afgebroken, en toen is daaraan een deel van het thans nog bestaande gebouwd.

De daarbij gelegen waterplas heet thans nog „de Meer". Vroeger schijnt deze niet in open verbinding met de Maas gestaan te hebben, althans de geschiedenis vermeldt, dat Albert, Graaf van Bergh, Heer van Boxmeer, in 1631 de Grift liet graven van Boxmeer tot aan de Maas •). Wel stond de Meer natuurlijk ook toen, evenals thans, onderaards in verbinding met de Maas. Immers het water ervan gaat met dat van de rivier de Maas op en neer.

Op de Meer wateren behalve de aangrenzende gronden, ook nog eenige gronden, onder Boxmeer en Sambeek gelegen, af. De Grift staat tegenwoordig door een sluis met de Maas in verbinding.

') Mr. P. v. Alen: Beschrijving Grave, alsv., Deel II, bldz. 492. a) Meer is in het Gotisch Mere, Men', Marei is een moerassig land of water.

3) C. R. Duljé: Geschied- en Aardrijkskundige bijzonderheden van de voormalige Heerlijkheid Boxmeer, bldz. 4. *) Mr. P. v. Alen: Beschrijving Grave, alsv., Deel I, bldz. 23. 5) C. R, Duljé: Bijzonderheden Boxmeer, alsv., bldz. 76. *) id., bldz. 109.

Sluiten