Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

195

komt Prof. Ir. M. F. Visser tot de conclusie, dat rekening gehouden moet worden met een waterbezwaar van tenminste 7,5 M3. per min. per 100 H.A. of van 10,3 m.M. per etmaal

Nu is er natuurlijk groot verschil tusschen de Zuiderzeepolders en het stroomgebied van de Dommel, al zijn beide groote gebieden. In de Zuiderzeepolders zal de waterberging, ofschoon deze slechts op 1/tl tot 1/„ is berekend 2) toch belangrijk grooter zijn, dan in het stroomgebied van de Dommel. Maar in dit laatste zal het water steeds heel wat geleidelijker inde afvoerwegen komen dan in de Zuiderzeepolders.

Op de eerste plaats zal dit zeker bewerkt worden door de hooge gronden, die alleen ondergronds het overtollige water afvoeren. Maar bij lange regenperioden, vooral als deze komen in een tijd, dat de gronden reeds heel wat water bevatten, moet met het water, dat op deze wijze naar de rivier gevoerd wordt, toch ook terdege rekening gehouden worden.

Daar in September 1881, na een regenperiode van 7 etmalen met een gemiddelden regenval van 7,9 m.M., reeds 2 m.M. afvoer in de Dommel is geconstateerd en in December 1884, na 4 dagen regen met gemiddeld 8,1 m.M. regenval 2,3 m.M., moet voor den tegenwoordigen toestand van het stroomgebied 2,5 m.M. zeker veel te laag geacht worden. Sedert 1884 is veel gewijzigd in het stroomgebied. Vele gronden voeren hun overtollig water thans veel sneller naar de rivier.

Wanneer men verder de regenopga ven in de jaren 1885-1909 vergelijkt met het voorbeeld van 1884, dan moet men zeker voor de tegenwoordige omstandigheden minstens rekenen op een waterafvoer overeenkomende met 4 m.M. regen per etmaal. En is het juist, dat in de toekomst 2 maal zooveel water zal afgevoerd moeten worden als thans, zooals Ir. Bongaerts aanneemt, dan zal men voor volledige verbetering zeker rekening moeten houden met 8 m.M* in plaats van met 5 m.M.

Een waterafvoer berekend naar 2,5 m.M. per etmaal komt overeen met 1000x1000 x 0,0025 M3: 24x60x60 = 0,29 M3. per seconde per 1000 H.A. Bij de verbetering der Drentsche riviertjes wordt thans vrij algemeen 0,7 M3. per seconde per 1000 HA., aangenomen. En daar gevreesd wordt, dat zelfs hiermede

*) M. F. Visser: Bemaling der Zuiderzeepolders, alsv. bldz. 15. 2) id. Bldz. t.

Sluiten